Blog Archives

Control Panel u Windows XP

Control Panel je skup programa u Windows-u koji služe za podešavanje osnovnih parametara i postavki na računaru. Takođe omogućuje i očitavanje svih informacija vezanih za računar i njegovu eventualnu nadogradnju. Pokreće se na dugme START → Control Panel. Razlikuje 2

Posted in Računarstvo i informatika

Kreiranje tabela u Wordu

Posted in 6. razred, Računarstvo i informatika

Fajlovi

Fajlovi Fajlovi predstavljaju najmanju jedinicu za smeštanje podataka na računaru, nedeljivi su i predstavljaju jednu logičku celinu. Više različitih fajlova se može smestiti u jedan folder, a više foldera i fajlova u neki drugi     folder. Fajlovi se razlikuju prema svom

Posted in Računarstvo i informatika

Windows Explorer

Windows Explorer je program koju se nalazi na svakom računaru koji ima instaliran bilo koju verziju Windows operativnog sistema i služi za manipulisanje podacima: kreiranje, brisanje, kopiranje, prebacivanje itd. On spada u grupu Fajl menadžer programa u koju spada i takođe popularni

Posted in Računarstvo i informatika

Formatiranje teksta u Wordu

Ovde su prikazane sve osnovne alatke za formatiranje teksta u Microsoft Wordu 2010.  

Posted in 5. razred, Računarstvo i informatika, Word 2010

Rad sa folderima

I   Kreiranje foldera 1 x desnim tasterom miša na prazan prostor New → Folder preko ponuđenog NewFolder ukucamo željeno ime foldera npr Muzika potvrdimo na Enter (caka: u Windowsu 7 i novijim kreiranje foldera možemo uraditi i prečicom na tastaturi

Posted in 5. razred, Računarstvo i informatika

Spisak grešaka koje se javljaju u Excelu

U radu sa formulama i funkcijama u Excel-u često se javljuju poruke o greškama, a ovo su najčešće: • ######## – rezultat izračunavanja ne može stati u polje. Proširite kolonu, pa će biti vidljivi. • #VALUE! – u formulu je unet je pogrešan tip

Posted in Excel, Računarstvo i informatika