Blog Archives

Lenjir u Word-u 2010

Lenjir u Word-u je korisna stvar, naravno ako vam je vidljiv. Bez njega ćete teško uspeti da odredite tačno veličinu i poziciju teksta, slike, tabele ili nekog drugog elementa vašeg dokumenta. Bez njega je teško odrediti i eventualno podesiti i

Posted in Word 2010

Praćenje izmena u Word-ovom dokumentu

U današnje vreme, češće nego ikada, postoji saradnja i rad više osoba na jednom projektu. To podrazumeva i rad na dokumentaciji u programu MS Word. Ako ste vođa projekta i želite da vidite šta su vaši saradnici sve do sada

Posted in Word 2010