100 korisnih RUN komandi za Windows

1. Windows Version – winver
2. Windows System Security Tool – syskey
3. Windows Firewall – firewall.cpl
4. Add/Remove Programs – appwiz.cpl
5. Administrative Tools – control admintools
6. Automatic Updates – wuaucpl.cpl
7. Bluetooth Transfer Wizard – fsquirt
8. Calculator – calc
9. Certificate Manager – certmgr.msc
10. Character Map – charmap
11. Check Disk Utility – chkdsk
12. Clipboard Viewer – clipbrd
13. Command Prompt – cmd
14. Component Services – dcomcnfg
15. Computer Management – compmgmt.msc
16. Control Panel – control
17. Date and Time Properties – timedate.cpl
18. DDE Shares – ddeshare
19. Device Manager – devmgmt.msc
20. Direct X Troubleshooter – dxdiag
21. Disk Cleanup Utility – cleanmgr
22. Disk Defragment – dfrg.msc
23. Disk Management – diskmgmt.msc
24. Disk Partition Manager – diskpart
25. Display Properties – control desktop
26. Display Properties – desk.cpl
27. Dr. Watson System Troubleshooting Utility – drwtsn32
28. Driver Verifier Utility – verifier
29. Event Viewer – eventvwr.msc
30. Files and Settings Transfer Tool – migwiz
31. File Signature Verification Tool – sigverif
32. Findfast – findfast.cpl
33. Firefox – firefox
34. Folders Properties – control folders
35. Fonts – control fonts
36. Fonts Folder – fonts
37. Free Cell Card Game – freecell
38. Game Controllers – joy.cpl
39. Group Policy Editor (for xp professional) – gpedit.msc
40. Hearts Card Game – mshearts
41. Help and Support – helpctr
42. HyperTerminal – hypertrm
43. Iexpress Wizard – iexpress
44. Indexing Service – ciadv.msc
45. Internet Connection Wizard – icwconn1
46. Internet Explorer – iexplore
47. Internet Properties – inetcpl.cpl
48. Keyboard Properties – control keyboard
49. Local Security Settings – secpol.msc
50. Local Users and Groups – lusrmgr.msc
51. Logs You Out Of Windows – logoff
52. Malicious Software Removal Tool – mrt
53. Microsoft Chat – winchat
54. Microsoft Movie Maker – moviemk
55. Microsoft Paint – mspaint
56. Microsoft Syncronization Tool – mobsync
57. Minesweeper Game – winmine
58. Mouse Properties – control mouse
59. Mouse Properties – main.cpl
60. Netmeeting – conf
61. Network Connections – control netconnections
62. Network Connections – ncpa.cpl
63. Network Setup Wizard – netsetup.cpl
64. Notepad – notepad
65. Object Packager – packager
66. ODBC Data Source Administrator – odbccp32.cpl
67. On Screen Keyboard – osk
68. ******* Express – msimn
69. Paint – pbrush
70. Password Properties – password.cpl
71. Performance Monitor – perfmon.msc
72. Performance Monitor – perfmon
73. Phone and Modem Options – telephon.cpl
74. Phone Dialer – dialer
75. Pinball Game – pinball
76. Power Configuration – powercfg.cpl
77. Printers and Faxes – control printers
78. Printers Folder – printers
79. Regional Settings – intl.cpl
80. Registry Editor – regedit
81. Registry Editor – regedit32
82. Remote Access Phonebook – rasphone
83. Remote Desktop – mstsc
84. Removable Storage – ntmsmgr.msc
85. Removable Storage Operator Requests – ntmsoprq.msc
86. Resultant Set of Policy (for xp professional) – rsop.msc
87. Scanners and Cameras – sticpl.cpl
88. Scheduled Tasks – control schedtasks
89. Security Center – wscui.cpl
90. Services – services.msc
91. Shared Folders – fsmgmt.msc
92. Shuts Down Windows – shutdown
93. Sounds and Audio – mmsys.cpl
94. Spider Solitare Card Game – spider
95. SQL Client Configuration – cliconfg
96. System Configuration Editor – sysedit
97. System Configuration Utility – msconfig
98. System Information – msinfo32
99. System Properties – sysdm.cpl
100. Windows Explorer – explorer

Advertisements
Posted in Windows 10, Windows 7

Event Viewer

Event Viewer se aktivira preko Starta ukucavanjem Event Viewer ili preko Run komande EVENTVWR.

Funkcije koje su dostupne preko ove komande su prikazane u videu.

Posted in Windows 10, Windows 7

Komanda da se vidi koliko traje aktivacija Windows-a?

Komanda da se vidi koliko traje aktivacija Windows-a?

Jednostavno!

Porenemo CMD i u njega ukucamo naredbu

slmgr /dlv

ili

slmgr /xpr

Posted in Softver, Windows 10, Windows 7

Control Panel u Windows XP

Control Panel je skup programa u Windows-u koji služe za podešavanje osnovnih parametara i postavki na računaru. Takođe omogućuje i očitavanje svih informacija vezanih za računar i njegovu eventualnu nadogradnju. Pokreće se na dugme START → Control Panel. Razlikuje 2 osnovna nacina rada, Category View i Classic View koji daje detaljniji prikaz u podešavanja računara.

 

Osnovne opcije :

1. Add/Remove Programs – uklanjanje programa sa računara
2. Administrative Tool – pregled i podešavanje resursa i servisa koje računar koristi pri radu
3. Automatic Updates – opcija za nadograđivanje operativnog sistema
4. Date and Time – podešavanje datuma i vremena
5. Display – podešavanja ekrana i grafičke kartice
6. Mouse – podešavanja miš
7. Network Connections – pregled i podešavanja mrežnih uređaja
8. Printers and Faxes – omogućuje pregled instaliranih štampača kao i uređivanje njihovih procesa
9. Regional and Language settings – podešavanje geografskih postavki i instalacija jezičkih dodataka za tastaturu
10. Security Center – centar za pregled sigurnosnih postavki na računaru
11. Sounds and Audio Devices – podešavanje zvuka i zvučnih uređaja
12. System – daje uvid u sve osnovne informacije o računaru i njegovim komponentama
13. User Accounts – kreiranje i uređivanje naloga korisnika

 

 

Posted in Računarstvo i informatika

Kreiranje tabela u Wordu

Posted in 6. razred, Računarstvo i informatika

Fajlovi

Fajlovi

Fajlovi predstavljaju najmanju jedinicu za smeštanje podataka na računaru, nedeljivi su i predstavljaju jednu logičku celinu. Više različitih fajlova se može smestiti u jedan folder, a više foldera i fajlova u neki drugi     folder. Fajlovi se razlikuju prema svom sadržaju, prema svojoj nameni i vrsti programa koji sa njima rukuje.

Svaki fajl u okviru svog imena poseduje i dodatnu oznaku koja se naziva ekstenzija (proširenje imena). Ekstenzija (TIP) se navodi posle imena iza simbola tačka i ima ulogu da bliže opiše vrstu fajla, kako bi se na prvi pogled odmah znalo o kakvom je fajlu reč i koji program je namenjen za njegovo pokretanje. Ekstenzija se najčešće sastoji od tri karaktera, mada broj karaktera predviđenih za ekstenziju može biti i veći. Kada se u nekom programu za pretraživanje fajlova, kakav je npr. Windows Explorer, dva puta klikne na ime fajla, Windows će na osnovu ekstenzije otvoriti odgovarajući program i u njemu fajl na koji je korisnik kliknuo.

dokument.doc ~ je ime fajla u širem smislu

dokument ~je ime fajla u užem Read more ›

Posted in Računarstvo i informatika

Windows Explorer

Windows Explorer je program koju se nalazi na svakom računaru koji ima instaliran bilo koju verziju Windows operativnog sistema i služi za manipulisanje podacima: kreiranje, brisanje, kopiranje, prebacivanje itd. On spada u grupu Fajl menadžer programa u koju spada i takođe popularni Total Commander, ali koji nije besplatan program.

Posted in Računarstvo i informatika