Podešavanje početne stranice u Google Chrome-u i uključivanje BookmarkBar-a

Bookmark Bar je linija ispod adresne linije u browser-u koja nam omogućava da lakše memorišemo i aktiviramo sačuvane adrese. Bookmark Bar postoji svakako, ali je mnogo lakše kada se ova linija vidi. Isto važi i za kućicu, taster Home Page koja nas uvek vraća na početnu stranicu browsera.

Kako se aktiviraju ove dve opcije?

Prvo odemo na alate (tools) pod brojem 1, a zatim na podešavanja tj. Settings pod brojem 2.

googlechrome1

U novodobijenom prozoru treba aktivirati Show Home button i Always Show The Bookmarks Bar.googlechrome2

Ova dva podešavanja po meni su preko potrebna na svakom Google Chrome-u i nije mi jasno zašto to nije odmah aktivno?!

Advertisements
Posted in Internet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: